Beeldend Bijbellezen

Illustraties- Jesse Strikwerda

Beeldend Bijbellezen is een voorbeeld van een nieuwe, authentieke
vorm van kunst- en cultuureducatie. Bert Koetsier benadert kunst
vanuit een godsdienstig/levensbeschouwelijk perspectief. Hij ziet
godsdienst als verbeelding, als een taal in metaforen en symbolen.
In dit boek laat hij zien hoe de verhalen in de Bijbel op deze nieuwe,
beeldende manier gelezen kunnen worden. Aan de hand van een
aantal thema’s, zoals ‘de bron’ en ‘de wolk’, legt hij uit dat we op een
eigentijdse manier in gesprek kunnen gaan over Bijbel en geloof,
zodat niet verloren gaat wat er in de rijke traditie van het christelijke
geloof ligt opgeslagen.