Voor Wie?

Voor opdrachtgevers is het werken met jonge creatieven vrijwel altijd een inspirerende ervaring. Opdrachtgevers creëren op hun beurt meerwaarde door de verdere professionele ontwikkeling van onze studenten en afgestudeerden. Soms zijn opdrachtgevers direct met de studenten aan een opdracht bezig, een andere keer verzorgen zij de opdracht, context en de middelen.

Goed idee voor een onderwijsproject of opdracht?
Ideeën vinden bij ons altijd een gretig gehoor. Een aanbod voor bijzondere projecten heeft altijd onze belangstelling, maar inpassen in het lopende curriculum is om onderwijs-kundige redenen praktisch onmogelijk. In overleg met de voor uw project meest geschikte studierichtingen wordt echter altijd naar een mogelijkheid gezocht op langere termijn.

Culturele organisaties. Er zijn kansen genoeg op samenwerking van ArtEZ met culturele instellingen als: musea, orkesten, brancheverenigingen, enzovoorts. Zo lang als zij een inbreng kunnen hebben waar wij zelf niet in kunnen voorzien en die voor de ontwikkeling van het vakmanschap van de studenten van belang kan zijn.

Bedrijven en bureaus. Een goed idee voor een project of opdracht komt pas in een goed gesprek echt tot zijn recht. Tenslotte is het bijvoorbeeld al lastig samen te vatten wat studenten in hun mars hebben. De verscheidenheid aan opleidingen binnen ArtEZ en de individuele afgestudeerden vormen samen een breed palet aan mogelijkheden.

Andere onderwijsinstellingen: Bureau Z* onderzoekt en initieert voor ArtEZ uitdagende verbintenissen met andere onderwijsinstellingen. Studenten worden zo veel mogelijk bij een dergelijk onderzoek betrokken. Zo onderzochten we in 2011 met Hogeschool WIndesheim onze kansen om onze activiteiten op het gebied van gaming uit te breiden.

Studierichtingen en organisaties binnen ArtEZ: voor de studenten van de verschillende faculteiten van ArtEZ laten we waar de gelegenheid zich voordoet, inspirerende samenwerkingsprojecten ontstaan. Kwaliteit combineren met kwaliteit.

Projectaanvragers van buiten ArtEZ: de studierichtingen van de academie inspireren wekelijks veel mensen en bedrijven om een aanvraag te doen voor medewerking van studenten of afgestudeerden aan hun ideeën.

Neem gerust contact met ons op!